ΠΡΩΤΕΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ  ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ  ΕΠΑΝΑΣΤΟΧΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Αναρτημένη ανακοίνωση στο EMBO practical course “TARGETED PROTEOMICS-EXPERIMENTAL DESIGN AND DATA ANALYSIS”