Παρουσίαση Cloudscreen

29 Μαΐου, 2023

Διοργανώσαμε ένα διαδικτυακό σεμινάριο με όνομα “Καινοτόμες προσεγγίσεις στην επανατοποθέτηση φαρμάκων: Η πλατφόρμα Cloudscreen®” όπου παρουσιάστηκε η ενιαία πλατφόρμα επαναστόχευσης φαρμάκων.