ΠΡΩΤΕΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΟΧΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

15 Δεκεμβρίου, 2021

Αναρτημένη ανακοίνωση στο EMBO practical course “TARGETED PROTEOMICS-EXPERIMENTAL DESIGN AND DATA ANALYSIS”