ΣΚΟΠΟΣ

Η CloudScreen είναι μια επόμενης γενεάς, «one-stop-shop» πλατφόρμα, για την επανατοποθέτηση κι επαναστόχευση φαρμάκων. 1D και 3D δεδομένα ενοποιούνται κι αποκαλύπτουν το πρωτέομα προς φαρμακευτική στόχευση, αλλά και τα πρωτεϊνικά μεταλλάγματα/πρωτεομορφές. Η συνέργεια τεχνητής κι ανθρώπινης νοημοσύνης αποτιμά κι εκτιμά την αποτελεσματικότητα και τοξικότητα των επανατοποθετημένων κι επαναστοχευμένων φαρμάκων. Η συγκριτική αξιολόγηση είναι το όχημα προς το συγκριτικό πλεονέκτημα και την υπεροχή.